Po鑕tna O nama Kontakt Lokacija Ponuda
Podvodni dio plovila


Povr筰na kod novih 鑑maca 鑕sto je masna, one鑙规ena smolom i voskom. One鑙规enja morate odstraniti prije za箃i鎖vanja bojom, a za to je najbolje koristiti HEMPEL'S DEGREASER 9961.
Prije svega provjerite je li 鑙规enje ispravno, 箃o 鎒te najlak筫 napraviti ako povr筰nu poprskate slatkom vodom. Ako se pritom stvore kapljice, 鑙规enje treba ponoviti! Nakon toga o鑙规eni gelcoat lagano izbrusite da povr筰na poprimi mat izgled. Slijedi otpra筰vanje i temeljito pranje slatkom vodom. Kad se povr筰na osu筰, ovisno o kvaliteti gelcoata i 緀ljene trajnosti za箃ite, nanesite 鑕tiri do 筫st premaza HEMPEL'S LIGHT PRIMERa 4555 (250 do 350 mikrometara suhog filma).
Razrje饀je se do 30% HEMPEL'S THINNERom 0845. Najkra鎖 je me饀premazni interval izme饀 dva premaza HEMPEL'S LIGHT PRIMERa 4555 dva sata, a najdulji 20 dana. Umjesto 鑕tiri do pet slojeva HEMPEL'S LIGHT PRIMERa 4555 mo緀te nanijeti samo dva do tri premaza HEMPEL'S HIGH PROTECT 3565 u debelom sloju.
Najkra鎖 je interval izme饀 dva premaza HEMPEL'S HIGH PROTECTa osam sati, a najdu緄 pet dana. Na posljednji premaz HEMPEL'S HIGH PROTECTa 3565, a prije nano筫nja odabranog antifoulinga, obavezno nanesite jedan sloj HEMPEL'S LIGHT PRIMERa 4555 u intervalu izme饀 osam sati i pet dana. Prvi premaz antifoulinga obi鑞o se nanosi kad je posljednji premaz HEMPEL'S LIGHT PRIMERa 4555 jo mekan, ali se ne lijepi na dodir.
Naime, me饀premazni interval ovisi o temperaturi i vlazi u zraku, debljini nane筫nog premaza, broju slojeva i odabranom tipu antifoulinga. Ako se HEMPEL'S LIGHT PRIMER 4555 nanese u debljini filma 60 mikrometara, koja je uobi鑑jena za nano筫nje kistom, preporu鑕ni me饀premazni intervali pri temperaturi od 20癈 su:

Vrsta antifoulinga Najkra鎖 interval Najdu緄
HEMPEL'S A/F MILLE DYNAMIC 7170 1 sata 4 sata
HEMPEL'S A/F MILLE WHITE 7115 1 sata 4 sata
HEMPEL'S A/F HARD RACING 7648 3 sata 4 sata
HEMPEL'S A/F HARD RACING WHITE 7630 3 sata 4 sata

Nakon prvoga preporu鑑mo nano筫nje jo jednog do dva premaza antifoulinga. Mo緀 i vi筫, budu鎖 da tako znatno produ綼vate vrijeme u kojem je va筫 plovilo za箃i鎒no od obra箃aja.
萢mce od stakloplastike, koji su ve bili bojeni i kod kojih je podvodni dio u dobru stanju, treba pa緇jivo oprati slatkom vodom kako biste odstranili ostatke soli i one鑙规enja.
Ako je 鑑mac ve bio za箃i鎒n jednom vrstom antivegetativne boje, ponovno koristite istu! Valja dr綼ti na umu da postoje鎖 premaz antivegetativne boje i novoodabrani premaz odre饀ju postupak pripreme povr筰ne i bojanja. Ukoliko je podvodni dio barke ve bio obojen antifoulingom HEMPEL'S MILLE DYNAMIC 7170, odnosno HEMPEL'S MILLE WHITE 7115, samo pa緇jivo operite povr筰nu slatkom vodom (ne pod visokim pritiskom!) i na osu筫nu povr筰nu nanesite premaz HEMPEL'S MILLE DYNAMICa 7170, odnosno HEMPEL'S MILLE WHITEa 7115. Ako je podvodni dio prethodno bio za箃i鎒n "tvrdim" tipom antivegetativne boje, kao 箃o je HEMPEL'S HARD RACING 7648, odnosno HEMPEL'S HARD RACING WHITE 7630, povr筰nu pa緇jivo izbrusite "na mokro" papirom 80-120. Nakon toga nanesite dva do tri premaza iste boje. U slu鑑ju da je stari premaz istro筫n, ili je ispucao i lju箃i se, procijenite je li isplativije izvr筰ti djelomi鑑n popravak ili je, pak, bolje potpuno skinuti staru boju. Za skidanje stare boje s plovila od stakloplastike mo緀te koristiti HEMPEL'S PAINT REMOVER 9936 koji ne o箃e鎢je gelcoat. S "tvrdog" tipa antifoulinga mo緀te prije鎖 na poliraju鎖, ali stari "tvrdi" tip antifoulinga treba prvo izolirati HEMPEL'S UNDERWATER PRIMERom 2603.
Na podvodnom dijelu plovila na鑙njenih od stakloplastike, me饀tim, mo緀 do鎖 do osmoze. Najbolji je na鑙n izbjegavanja te neugodne pojave za箃ita 鑑mca dok je jo nov i odr綼vanje njegova podvodnog dijela u dobru stanju. Zbog u鑕stalosti te pojave kod 鑑maca od stakloplastike koji nisu za箃i鎒ni na odgovaraju鎖 na鑙n, ovom 鎒mo problemu posvetiti posebno poglavlje.


  • Pri bojenju, 鑑k i pri poliranju nadvodnog dijela, bilo bi dobro da se vodena linija za箃iti 筰rokom trakom. Tako mo緀mo sprije鑙ti da boja ili polish one鑙ste antifouling. U suprotnom mo緀 do鎖 do bitnog smanjenja djelotvornosti anifoulinga i lo筫 adhezije prilikom nano筫nja idu鎒ga sloja.
Povratak...
Bojanje drva
Copyright 2008, by T - S COLOR         Tramot IT Industrija