Početna O nama Kontakt Lokacija Ponuda
Podvodni dio novih plovila


Dva sistema predlažemo vam i za zaštitu podvodnog dijela novih čeličnih jahti očišćenih mlazom abraziva.
Kod klasične se zaštite na dobro očišćenu površinu odmah nanosi HEMPEL'S UNDERWATER PRIMERa 2603. Kako biste postigli kvalitetnu zaštitu, treba ga nanijeti u pet do sedam premaza. HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 2603 nanosi se u intervalima od najmanje deset sati. Razrjeđuje se HEMPEL'S THINNERom 0808. Na posljednji premaz HEMPEL'S UNDERWATER PRIMERa 2603 nanosi se odabrani antivegetativni premaz. Valja držati na umu da je potrebno pričekati najmanje 12 sati od nanošenja posljednjeg sloja primera. Nanošenje antivegetativne boje preporuča se u najmanje dva do tri premaza.
Zaštita dvokomponentnim osnovnim premazom sastoji se, prije svega, od nanošenja HEMPEL'S LIGHT PRIMERa 4555. Nakon prvog premaza tom bojom moguće je kitanje HEMPEL'S EPOXY FILLERa 3525. Za kitanje većih površina možete koristiti HEMPEL'S PRO-FILLER 3537 Nakon osnovnog sloja i eventualnog kitanja, možete nanijeti i dva do tri sloja HEMPEL'S HIGH PROTECTa 3565, ili još pet do šest slojeva HEMPEL'S LIGHT PRIMERa 4555 (najmanje 350 mikrona). Pritom posebno pazite na međupremazne intervale (vidi poglavlje "Zaštita plovila od stakloplastike").
Prije nanošenja odabranog antifoulinga, na posljednji premaz HEMPEL'S HIGH PROTECTa 3565 obavezno nanesite jedan sloj HEMPEL'S LIGHT PRIMERa 4555 u intervalu između osam sati i pet dana.
Prvi se premaz antifoulinga obično nanosi kad je posljednji premaz HEMPEL'S LIGHT PRIMERa 4555 još mekan, ali se ne lijepi na dodir. Međupremazni interval ovisi o temperaturi i vlazi u zraku, debljini nanesenog premaza, broju slojeva i odabranom tipu antifoulinga. Ako se HEMPEL'S LIGHT PRIMERa 4555 nanese u debljini filma 60 mikrometara, koja je uobičajena za nanošenje kistom, preporučeni međupremazni intervali pri temperaturi od 20°C su:

Vrsta antifoulinga Najkraći interval Najduži
HEMPEL'S A/F MILLE DYNAMIC 7170 1 sata 4 sata
HEMPEL'S A/F MILLE WHITE 7115 1 sata 4 sata
HEMPEL'S A/F HARD RACING 7648 3 sata 4 sata
HEMPEL'S A/F HARD RACING WHITE 7630 3 sata 4 sata
HEMPEL'S A/F OLYMPIC 8690 2 sata 4 sata

Na podvodnom dijelu čeličnog plovila uvijek mora biti dovoljan broj cinkovih anoda. Pripazite da ih slučajno ne obojite!

Povratak...
Bojanje drva
Copyright 2008, by T - S COLOR         Tramot IT Industrija